Vi kan glädjande konstatera att Jonsered nu lanserar världens första skyddsbyxa som klarar kedjehastigheter upp till 24 meter per sekund och därmed uppfyller kravet för skyddsklass 1. 

Vi håller tummarna för att även andra tillverkare följer Jonsereds exempel på att utveckla skyddsutrustning till motorsågsanvändare.

Som det ser ut idag så är tex bara några av Husqvarnas sågar utrustade med ett extrakastskydd vid bakre handtaget. Detta är prov på två exempel som andra tillverkare borde följa efter och både Jonsered och Husqvarna fortsätter utveckla.

För att minska olyckorna i skogen måste alla aktörer i branschen bidra med kreativa lösningar. Lagkraven för vem som får använda sågar och hur deras utrustning ska se ut bör framhållas. Någon myndighet, förslagsvis Skogsstyrelsen och Arbetarskyddsstyrelsen i samarbete, borde bli huvudman för en utveckling av motorsågskörkortet och att de lagar som finns kring handhavandet av motorsåg efterlevs.

More pictures 

103_0330.jpg