Förra helgen arrangerade vi tillsammans med Södra skogsägarna en endagars kurs om arbete i stormfälld skog. Att arbeta i stormfälld skog är ett av de farligaste arbeten som kan utföras, därför var fokus helt på att minimera riskerna och informera om de olika farorna med arbetet. 10 skogsägare deltog i kursen. Dag två och tre examinerades dessa skogsägare för motorsågkortet. Samtliga deltagare klarade nivå A och B. Resultaten i både det teoretiska och praktiska provet var väldigt bra. Vi på Skogsutbildarna önskar lycka till med det framtida skogsarbetet. 

Skogsutbildarna arranged a course in cooperation with Södra skogsägarna. The content of the course was on chainsaw safety during work in storm felled forest, which is among the more dangerous jobs a person can have. After the storm, Gudrun, about 15 people died in the forest during the clear up and more than 100 got serious injuries. The focus of the course was to minimize those risks. Ten forest owners participated in the course. Day two and three both theoretical and practical tests were undertaken to full fill the chain saw licence. All participators had good results and where graduated in level A and B.  Skogsutbildarna wish them all luck in there future forest work. 
  
                
e16.jpg  e10.jpg  d3.jpg  

Mer bilder/more photos: Motorsågskurs i Stengårdshult Feb 2007

Annonser